Hardenberg - Aanlegplaatsen in het Vechtpark

Om voldoende ruimte te creëren waar bootjes kunnen aanleggen, wil de gemeente Hardenberg extra aanlegplaatsen realiseren. Het plan voor de aanlegplaatsen wordt samen met inwoners en belanghebbenden gemaakt.

Dankzij de aanleg van sluizen bij De Koppel, Mariënberg/Diffelen en Junne is de Vecht weer vanaf de Duitse grens tot aan Zwolle bevaarbaar. Ook een rondje varen richting Drenthe of Twente is nu mogelijk. Er varen straks dus meer bootjes op de Vecht. Hardenberg ziet de vaarrecreanten graag komen voor een bezoek aan de winkels of horecagelegenheden in de stad. Ook wil een groeiend aantal inwoners graag een plekje om een eigen boot aan te leggen. De gemeente wil aanlegvoorzieningen in het Vechtpark aanleggen om waterrecreanten welkom te heten en te voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dat niet de bedoeling is, zoals aan natuurlijke oevers en in rustgebieden voor vogels. De gemeente maakt samen met omwonenden van het Vechtpark en andere betrokken partijen in vier sessies een plan waarin staat waar de aanlegplaatsen het beste kunnen worden gerealiseerd, hoe ze eruit moeten zien en welke voorzieningen er nodig zijn. Uiteindelijk zal de gemeenteraad over dit plan beslissen.

Eerste sessie

Op donderdag 31 januari gingen inwoners en betrokken groepen met elkaar in gesprek over de aanlegplaatsen. Hierbij ging het nog niet over de locatie, die komt later aan de orde. Omwonenden geven aan dat de haven niet tot overlast moet leiden. Als het aan hen ligt, wordt een eventuele haven bij de binnenstad niet al te groot. Een grotere haven hoort buiten de stad. Zij zien graag dat de aanlegplaatsen stapsgewijs worden aangelegd: “begin klein, kijk hoe het werkt en groei dan verder”. Horecavoorzieningen zijn niet nodig: die zijn al in de binnenstad.

Vertegenwoordigers van natuur- en landschapsorganisaties zien de nieuwe aanlegplaatsen het liefst bij de bestaande voorzieningen. Het is volgens hen niet verstandig om elders in het Vechtpark een nieuwe clustering te maken. Zo ligt er een mooie wandelpromenade die prima uitgebreid kan worden met aanlegplaatsen. De groene groepen zien voorzieningen bij voorkeur kleinschalig, langs de oever en goed ingepast in de omgeving: “hou het schoon en natuurlijk”. Verder vraagt deze groep aandacht voor de kwaliteit van het water. Een zorg is de vaarsnelheid van de bootjes.

Waterrecreatie

De watersportverenigingen zien rivier de Vecht als een enorme kans. Water biedt veel meerwaarde voor inwoners en passanten. Voor watersporters is de verbinding met het centrum belangrijk. Zij zien het liefst een flinke uitbreiding van het aantal ligplaatsen met een lange steiger waar ook ruimte is voor een rondvaartboot. Ook is er behoefte aan voorzieningen zodat watersporters hun boot uit het water kunnen halen en onderhoud kunnen plegen. Dat kan buiten het centrum. De verenigingen willen wel een rol op zich nemen in beheer en toezicht, bijvoorbeeld in het voorkomen dat er te snel gevaren wordt.

Ondernemers centrum

De ondernemers in het centrum zien graag een jachthaven die goed bereikbaar is vanuit het centrum, bijvoorbeeld tegenover de Troubadour tussen de twee bruggen. Hier zou ook plek kunnen zijn voor voorzieningen als camperplaatsen en een strandje. Voor passanten moeten de aanlegplaatsen aan de centrumzijde worden aangelegd, in de buurt van de Troubadour of Gedempte Haven. Daarbij horen volgens de ondernemers voorzieningen die de passanten uitnodigen om een bezoek te brengen aan het centrum. Horecavoorzieningen zijn er al in het centrum, maar bijvoorbeeld een douchevoorziening bij een haven is wel gewenst. De ondernemers willen hierin zelf ook investeren. Bij het maken van de aanlegplaatsen moet ook de omgeving op de wal worden aangepakt en verfraaid. Bij het gebruik van de haven horen ook goede afspraken over het beheer en de organisatie: wie is verantwoordelijk voor het gebruik van de haven?

Bron:  14-02-2019 om 12:48

Geef een reactie